Privacybeleid

Privacyverklaring Sportbegeleiding Norbert Baas

Juli 2021

 

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 

 1. Over ons

Bedrijfsnaam                         Sportbegeleiding Norbert Baas

KvK-nummer                         62548735

Contactpersoon                    Norbert Baas

E-mailadres                            [email protected]

Telefoon                                   0651142847

 

 

 1. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we

 1. Voor- en Achternaam;
 2. Adres;
 3. E-mailadres;
 4. Rekeningnummer;
 5. Klantnummer en Bestelnummer;
 6. Inloggegevens persoonlijk account

 

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben alle gegevens van jou gekregen op het moment dat je bij ons een bestelling plaatste. Door het plaatsen van de bestelling hebben wij daar een klantnummer en bestelnummer aan toegevoegd.

 

 1. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven

 

Contact

Je e-mailadres verwerken we onder meer om contact met je te kunnen onderhouden, zoals het versturen van belangrijke communicatie en het versturen van je factuur. We verwerken je e-mailadres daarom uit noodzaak om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Voor dit doeleinde bewaren we je e-mailadres slechts tot 15 maanden na aankoop.

 

Persoonlijk account

Wanneer je bij ons een aankoop doet, krijg je een persoonlijk account. Daarvoor verwerken we een aantal van je gegevens. Dit hebben we nodig om aan onze overeenkomst te voldoen. We verlenen een groot deel van onze dienst via jouw account. We bewaren deze gegevens in elk geval zolang je account actief is en tot maximaal 15 maanden na aankoop.

 

Contactformulier of e-mail

Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal 15 maanden.

 

Facturatie

Wanneer je bij ons een aankoop hebt gedaan, moeten we je daarvoor een factuur sturen. Daarom staan je NAW-gegevens en je e-mailadres. Deze facturen, inclusief jouw gegevens, bewaren we tot 8 jaar na je aankoop, omdat we verplicht zijn deze administratie te bewaren voor de Belastingdienst.

Je rekeningnummer zien we alleen in het geval je opzegt en om restitutie vraagt. Dit verloopt via onze verwerker Mollie. De administratie m.b.t. een restitutie bewaren we vanwege dezelfde wettelijke verplichting ook 8 jaar.

 

 1. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:

 • Ready4IT
 • Mollie
 • MetJos

 

Met onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben de door ons ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Doorgifte derde landen

Al onze verwerkers zijn gevestigd in de EU en voldoen daarmee aan de AVG en alle verplichtingen rondom doorgifte van persoonsgegevens naar bedrijven of instellingen in andere landen.

 

 1. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via [email protected]

 

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

 

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

 

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

 

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

 

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

 1. Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/kan-ik-altijd-cookies-uitzetten

 

Sessie cookies

Er worden cookies geplaatst wanneer je inlogt op je account. Deze cookies zorgen ervoor dat je ingelogd blijft, totdat je jezelf weer uitlogt. Wanneer je uitgelogd bent en je account niet meer actief is, worden de cookies ook weer verwijderd.

 

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 

 1. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.